Privatumo politika

Įvadas ir taikymo sritis
Šioje politikoje „Redeem“, „mes“, „mūsų“ arba „mus“ reiškia „Redeem“ Ltd. – įmonę, kuri tvarko jūsų užsakymą. „Redeem“ yra asmens duomenų tvarkytojas ir valdytojas.
Šioje privatumo politikoje aprašoma, kaip „Redeem“ renka, naudoja ir atskleidžia jūsų asmeninę informaciją ir duomenis („Asmens duomenys“).
 1. Naudodamiesi interneto svetaine, registruodamiesi „Redeem“ teikiamų paslaugų naudotoju ir (arba) apskritai naudodamiesi Mobiler paslauga, sutinkate, kad jūsų Asmens duomenys bus renkami ir naudojami šioje privatumo politikoje numatyta tvarka ir tikslais.
 2. Jei turite klausimų dėl jūsų Asmens duomenų rinkimo ar naudojimo interneto svetainėje arba norite, kad „Redeem“ pašalintų jūsų Asmens duomenis iš „Redeem“ duomenų bazės, arba nebenorite toliau gauti informacijos apie produktus ir paslaugas, susisiekite su „Redeem“ elektroniniu paštu infosec@redeemgroup.com. „Redeem“ atsakys į jūsų užklausą per 48 valandas.
 3. „Redeem“ gali rinkti ir tvarkyti tokius jūsų Asmens duomenis:
  1. informaciją, kurią pateikiate užpildydami interneto svetainės formas ir (arba) laukelius. Tai gali būti informacija, pateikta registruojantis interneto svetainės naudotoju, prenumeruojant „Redeem“ paslaugą, skelbiant medžiagą arba prašant tolesnių paslaugų. „Redeem“ taip pat gali paprašyti informacijos užsiregistravus konkursui ar akcijai arba pranešus apie interneto svetainės problemą;
  2. susisiekus su mumis, „Redeem“ gali laikytis korespondencijos įrašą;
  3. „Redeem“ taip pat gali paprašyti užpildyti klausimynus, kuriuos „Redeem“ naudoja tyrimų tikslais (į juos atsakyti nebūtina); ir
  4. informaciją apie jūsų apsilankymus interneto svetainėje, įskaitant (bet neapsiribojant) srauto duomenis, buvimo vietos duomenis, internetinius žurnalus ir kitus ryšių duomenis, nepriklausomai nuo to, ar tai reikalinga „Redeem“ atsiskaitymo ar kitokiems tikslams ir nepriklausomai nuo to, kokius šaltinius peržiūrite
Asmens duomenų naudojimas ir saugojimas
 1. Visi Asmens duomenys bus laikomi griežtai konfidencialiais, saugomi ir „Redeem“ juos naudos tik tiems tikslams, kurie susiję su Mobiler naudojimu arba kitaip pagal šią privatumo politiką. Konkrečiai, „Redeem“ reikia naudoti jūsų Asmens duomenis, kad tvarkyti jūsų užsakymą, pateiktą Mobiler. Jūsų Asmens duomenys bus naudojami:
  1. užregistruoti jus interneto svetainėje ir administruoti interneto svetainės paslaugas;
  2. vykdyti „Redeem“ įsipareigojimus, kylančius iš tarp jūsų ir „Redeem“ sudarytų sutarčių;
  3. padėti gerinti Mobiler
  4. padėti pagerinti interneto svetainės turinį ir interneto svetainės naudotojams „Redeem“ siūlomą paslaugą;
  5. užtikrinti, kad interneto svetainės turinys būtų pateikiamas geriausiai jums ir jūsų kompiuteriui pritaikytu būdu;
  6. vidaus audito tikslais.
 2. Pasirinkus gauti rinkodaros informaciją, „Redeem“ gali naudoti jūsų Asmens duomenis tam, kad:
  1. informuotų jus apie naujausius „Redeem“ produktus ir paslaugas el. paštu. Norėdami gauti informaciją apie tokius produktus ir paslaugas, pažymėkite langelį registruodamiesi šioje interneto svetainėje;
  2. administruotų jums siūlomus apdovanojimus ar konkursus;
  3. teiktų naudotojams informaciją apie atnaujinimus ar papildomas paslaugas, teikiamas interneto svetainėje;
  4. tobulintų „Redeem“ turimą jūsų profilį, kad „Redeem“ galėtų suteikti jums geresnę ir labiau jums pritaikytą paslaugą;
  5. atliktų savo pačios demografinio tyrimo analizę. Šiuo tikslu „Redeem“ gali apjungti jūsų informaciją suvestine (t. y. anonimine) forma su informacija apie kitus naudotojus; ir
  6. jūsų el. pašto adresas, naudojamas rinkodaros tikslais, gali būti perduotas už EEE ribų, nes „Redeem“ siunčia rinkodaros informaciją per JAV kompaniją, kuri yra pasirašiusi ES ir JAV privatumo apsaugos sutartį („Shield“ sutartį).
 3. Deja, informacijos siuntimas internetu nėra visiškai saugus. Nors „Redeem“ deda visas pastangas jūsų Asmens duomenims apsaugoti, ji negarantuoja į interneto svetainę siunčiamų duomenų saugumo, todėl už siunčiamus duomenis atsakote patys. „Redeem“ gavus jūsų Asmens duomenis, bus taikomos griežtos procedūros ir saugos funkcijos, skirtos užkirsti kelią neteisėtam naudojimui.
 4. „Redeem“ neatsako už nuostolius ar žalą, padarytą paskirstytojo paslaugos trikdymo atakos, virusų ar kitos technologiškai žalingos medžiagos, kuri užkrečia jūsų kompiuterinę įrangą, kompiuterines programas, duomenis ar kitą nuosavybės teise priklausančią informaciją jums naudojantis interneto svetaine.
Vaikų informacija
Mūsų paslaugos nėra skirtos vaikams iki 16 metų. Sužinoję, kad vaikas iki 16 metų mums pateikė asmeninę informaciją be sutikimo – susisiekite su mumis.
Asmens duomenų atskleidimas
 1. „Redeem“ gali teikti jūsų Asmens duomenis „Redeem“ darbuotojams ir agentams, administruojantiems paskyras, produktus ir paslaugas, kurias jums teikia arba ateityje teiks „Redeem“, ir šie gali naudoti tokius Asmens duomenis tikslams, susijusiems su interneto svetainės naudojimu.
 2. „Redeem“ gali atskleisti jūsų Asmens duomenis bet kuriai „Redeem“ grupės įmonei, partneriui ar asocijuotajai įmonei, įskaitant „Redeem“ dukterines įmones, „Redeem“ kontroliuojančiąją bendrovę ir jos dukterines įmones, kaip apibrėžta 2006 m. Bendrovių įstatyme, taip pat visoms kitoms Mobiler asocijuotoms ar susijusioms įmonėms.
 3. Vykdant mūsų įmonės struktūros pakeitimus. Mums pradėjus susijungimą, įsigijimą, bankrotą, likvidavimą, reorganizavimą, „Redeem“ turto ar jo dalių pardavimą, finansavimą, visos mūsų įmonės arba jos dalies įsigijimą.
 4. „Redeem“ gali atskleisti jūsų Asmens duomenis trečiosioms šalims:
  1. tam, kad apsaugotų „Redeem“ darbuotojų, kitų naudotojų ir visuomenės teises, turtą ar asmeninį saugumą;
  2. įmonei ar kitam subjektui, įsigyjančiam visą „Redeem“ įmonę arba jos dalį, tačiau griežtai laikantis sąlygos, kad jūsų pateikta informacija ir toliau bus naudojama tik laikantis šios privatumo politikos sąlygų;
  3. tam, kad įgyvendintų sąlygas;
  4. jei „Redeem“ privalo atskleisti Asmens duomenis arba jais dalintis, kad būtų laikomasi teisinių įsipareigojimų;
  5. apsaugos nuo sukčiavimo ir nusikalstamumo mažinimo tikslais (taip pat teikiant informaciją policijai apie pavogtus, užblokuotus, suklastotus arba padirbtus įrenginius); ir
  6. „Redeem“ rinkodaros ir reklamos pranešimams siųsti, tyrimams ir analizėms atlikti (naudojama tik suvestine forma).
  7. Galime pasitelkti trečiųjų šalių įmones ar asmenis, kaip paslaugų teikėjus ar verslo partnerius, kurie tvarkys kitą informaciją ir padės mūsų įmonei. Tokios trečiosios šalys gali, pavyzdžiui, teikti virtualios kompiuterijos ir saugojimo paslaugas.
IP adresai ir slapukai
 1. „Redeem“ gali rinkti informaciją apie jūsų kompiuterį, įskaitant jūsų IP adresą, operacinę sistemą ir naršyklę (jei tokia informacija pateikiama), sistemos administravimui ir suvestinės informacijos teikimui. Tai statistiniai duomenys apie naudotojų naršymo veiksmus ir įpročius, neatskleidžiantys asmens tapatybės.
 2. Dėl tos pačios priežasties „Redeem“ gali rinkti informaciją apie jūsų naudojimąsi internetu naudodami slapuką. Slapukai – tai nedideli duomenų failai, kuriuos žiniatinklio serveris siunčia žiniatinklio naršyklei ir kurių pagalba serveris renka informaciją iš naršyklės. Juose yra informacijos, kuri perkeliama į kompiuterio kietąjį diską. „Redeem“ naudoja slapukus interneto svetainės naudojimui stebėti, grįžtantiems naudotojams atpažinti ir interneto svetainės dalims pagal naudotojų ankstesnius naršymo įpročius pritaikyti. Slapukai padeda „Redeem“ gerinti interneto svetainę ir teikti geresnę bei labiau individualizuotą paslaugą.
 3. Galite bet kada ištrinti slapukus iš kietojo disko. Taip pat galite išjungti slapukus naršyklėje. Tačiau nepamirškite, kad išjungę slapukus, galite prarasti galimybę naudotis visomis interneto svetainės funkcijomis. Jei naršyklės nuostatose nesate nustatę išjungę slapukų, „Redeem“ sistema išsiųs juos jums prisijungus prie interneto svetainės.
Saugumas
„Redeem“ rimtai žiūri į saugumą. Imamės įvairių veiksmų, kad apsaugotume jūsų teikiamą informaciją nuo praradimo, piktnaudžiavimo ir neteisėtos prieigos ar atskleidimo. Šie veiksmai atsižvelgia į informacijos, kurią renkame, tvarkome ir saugome, jautrumą ir dabartinę technologijų būklę.
Trečiųjų šalių nuorodos
 1. Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į „Redeem“ partnerių, reklamuotojų ir asocijuotųjų įmonių interneto svetaines bei nuorodos iš jų. Atidarydami nuorodą į tokias svetaines, nepamirškite, kad jos turi savo privatumo politiką ir „Redeem“ neatsako už jas. Prieš pateikdami Asmens duomenis šioms interneto svetainėms, perskaitykite jų privatumo politiką.
Duomenų saugojimas
 1. „Redeem“ surinkti duomenys gali būti saugomi:
  1. Jums sutikus gauti rinkodaros duomenis, jūsų vardas ir el. pašto adresas bus saugomi penkerius metus nuo paskutinio jūsų sandorio;
  2. Jums nesutikus gauti rinkodaros duomenų, jūsų Asmens duomenys, nurodyti šios politikos 3 skyriuje, bus saugomi trejus metus nuo paskutinio jūsų sandorio;
  3. Jūsų užsakymo informacija bus saugoma septynerius metus dėl finansinių taisyklių;
Prieiga prie informacijos
 1. Įstatymas suteikia jums teisę susipažinti su Asmens duomenimis, juos ištaisyti ar ištrinti arba apriboti informacijos apie jus tvarkymą. Teisė susipažinti su duomenimis galite pasinaudoti pagal įstatymą.
 2. Jei manote, kad „Redeem“ nevykdo savo pareigų saugodama jūsų duomenis, galite pateikti skundą Informacijos komisijos tarnyboms šiuo adresu: https://ico.org.uk/concerns/
Šios privatumo politikos pakeitimai
 1. Šią politiką galime keisti, o apie visus pakeitimus pranešime šiame tinklapyje. Toliau naudodamiesi paslaugomis įsigaliojus pakeitimams, sutinkate su peržiūrėta politika.