Privaatsuspoliitika

Sissejuhatus ja reguleerimisala
Kui me kasutame käesolevas dokumendis sõnu „Redeem“, „me“, „meie“ või „meid“, siis me peame silmas Redeem Ltd, kes töötleb teie tellimust. Redeem on sellisete isikuandmete vastutav ja volitatud töötleja.
Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Redeem kogub, kasutab ja avalikustab teie isiklikku informatsiooni ja isikuandmeid („isikuandmed“).
 1. Veebisaidi kasutamisega, Redeemi pakutud teenuse kasutajaks registreerimisega ja/või Mobiiliringlus teenuste üldise kasutamisega nõustute oma isikuandmete kogumise ja kasutamisega käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil ja eesmärkidel.
 2. Kui teil on küsimusi veebilehe kaudu teie isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta või te soovite, et Redeem eemaldaks teie isikuandmed Redeemi andmebaasist või kui te ei soovi enam saada infot toodete ja teenuste kohta, võtke Redeemiga ühendust meili teel infosec@redeemgroup.com. Redeem tegeleb teie päringuga 48 tunni jooksul.
 3. Redeemil on õigus koguda ja töödelda järgmisi isikuandmeid:
  1. Informatsioon, mille annate veebilehel olevaid vorme/kaste täites. See sisaldab informatsiooni, mille annate veebisaidi kasutajaks registreerimisel, Redeemi teenuste, postimaterjali või lisateenuste tellimisel. Redeem võib küsida teilt infot ka siis, kui osalete võistluses või kampaanias ja kui teavitate veebisaidi probleemist.
  2. Kui te võtate meiega ühendust, on Redeemil õigus säilitada antud kirjavahetust;
  3. Reedemil on õigus paluda teil osaleda uuringutes, mida Redeem kasutab teaduslikel eesmärkidel, kuigi teil pole kohustust küsimustikele vastata; ja
  4. Paluda teie veebisaidi külastamisega seotud üksikasju, sealhulgas, kuid pole piiratud, liiklusandmed, asukohaandmed, veebilogide ja sideandmed, sõltumata, kas seda vajatakse Redeemi enda arveldamise eesmärkidel ja teie juurdepääsetavate ressursside jaoks.
Isikuandmete kasutamine ja säilitamine
 1. Kõiki isikuandmeid käsitletatakse rangelt konfidentsiaalsena, säilitatakse turvalisel viisil ja kasutatakse Redeemi poolt ainult Mobiiliringlus kasutamisega seotud eesmärkidel või muul viisil vastavalt sellele privaatsuspoliitikale. Täpsemalt on Redeemil vaja kasutada teie isikuandmeid Mobiiliringlus tellimuse töötlemiseks ning teie isikuandmeid kasutatakse järgmistel viisidel:
  1. Et registreerida teid veebisaidile ja hallata veebisaidi teenuseid;
  2. täita Redeemi kohustusi, mis tulenevad teie ja Redeemi vahel sõlmitud lepingutest;
  3. aidata täiustada Mobiiliringlus
  4. et aidata täiustada veebisaidi sisu ja teenuseid, mida Redeem pakub veebisaidi kasutajatele;
  5. Et tagada, et veebisaidi sisu esitatakse teie ja teie arvuti jaoks kõige efektiivsemal viisil;
  6. siseauditi eesmärgil.
 2. Kui olete otsustanud saada turundusteavet, võib Redeem teie isikuandmeid kasutada järgmistel viisidel:
  1. et teavitada teid meili teel uusimatest Redeemi toodetest ja teenustest. Kui soovite saada teavet selliste toodete ja teenuste kohta, tehke märge vastavasse kasti veebisaidil registreerimisel;
  2. Et viia läbi auhinna loosimisi ja võistlusi, kus võiksite osaleda;
  3. anda kasutajatele veebisaidi kaudu teavet uuenduste ja lisateenuste kohta;
  4. Et täiustada Redeemi profiili teist, et Redeem saaks teile pakkuda paremat ja personaalsemat teenust;
  5. Et viia läbi Redeemi oma demograafilise uuringu analüüsi. Sel eesmärgil võib Redeem teie andmeid kombineerida koondatud kujul (st anonüümselt) teiste kasutajatega seotud teabega; ja
  6. Edastada teie meiliaadressi, mida kasutatakse turunduseesmärkidel, Euroopa majandustsoonist välja, kuna Redeem kasutab USA ettevõtet, kui me oleme kindlaks teinud, et nad on omavahel sõlminud EL-US eraelu puutumatuse lepingu.
 3. Kahjuks pole teabe edastamine interneti kaudu täiesti turvaline. Kuigi Redeem annab endast parima teie isikuandmete kaitseks, ei saa Redeem garanteerida teie poolt veebisaidile esitatud andmete turvalisust ja iga ülekanne toimub omal vastutusel. Kui Redeem on saanud teie isikuandmed, kasutab Redeem rangeid reegleid ja turvafunktsioone, et vältida volitamata juurdepääsu.
 4. Redeem ei vastuta leviva teenusetõkestamise ründest põhjustatud kaotuse või kahjude eest, veebisaidi kasutusest tingitud viiruste või muude tehnoloogilselt kahjulike materjalide eest, mis võivad nakatada teie koduarvutit, arvutiseadmeid ja teisi omandimaterjale.
Laste informatsioon
Meie teenused ei ole suunatud alla 16-aastastele lastele. Kui te saate teada, et alla 16-aastane laps on edastanud meile oma isikuandmed nõusolekuta, võtke meiega ühendust.
Isikuandmete avalikustamine
 1. Redeem võib teie isikuandmeid edastada Redeemi töötajatele ja esindajatele, kes haldavad teie Redeemi olemasolevaid või tulevasi kontosid, tooteid ja teenuseid, ja kes võivad seda veebisaidi kasutamisega seotud eesmärkidel kasutada.
 2. Redeem võib avalikustada teie isikuandmeid Redeemi grupi ettevõtetele, partneritele ja sidusettevõtetele, sealhulgas Redeemi tütarettevõtetele, Redeemi põhivaldusettevõttele ja tema tütarettevõtetele vastavalt 2006. aasta ettevõtete seaduse sätetele, ja kõigile teistele ettevõtetele, kes on seotud Mobiiliringlus.
 3. Meie ettevõtte struktuuri muutmise ajal. Kui me ühineme, omandame, oleme pankrotis, likvideerimisel, ümberorganiseerimisel, mõne või kõikide Redeemi varade müümisel, rahastamisel, meie ettevõtte osa või terviku omandamisel.
 4. Redeem võib avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele:
  1. Et kaitsta Redeemi töötajate, teiste kasutajate ja avalikkuse õiguseid, vara või isiklikku turvalisust;
  2. mis tahes ettevõttele või muule üksusele, kes omandab täielikult või osaliselt Redeemi ettevõtte, kuid rangelt tingimustel, et teie isikuandmeid kasutatakse jätkuvalt ainult käesoleva privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt;
  3. tingimuste täitmiseks;
  4. kui Redeemil on kohustus avalikustada või jagada teie isikuandmeid seadusliku kohustuse täitmiseks;
  5. pettuste kaitse ja kuritegevuse vähendamise eesmärgil (sealhulgas anda politseile teavet varastatud, blokeeritud, vale- või võltsitud seadmete kohta); ja
  6. Redeemi turunduse ja reklaamikommunikatsiooni, uurimistöö ja analüüsi läbi viimiseks (ainult koondatud kujul).
  7. Me võime kaasata kolmanda osapoole ettevõtteid või üksikisikuid teenusepakkujate või äripartneritena, et töödelda muud teavet ja toetada meie tegevust. Need kolmandad osapooled võivad näiteks pakkuda virtuaalarvuti- ja salvestusteenuseid.
IP-aadressid ja küpsised
 1. Redeem võib koguda infot teie arvuti kohta, sealhulgas kättesaadavuse korral teie IP-aadress, operatsioonisüsteem ja brauseritüüp süsteemihalduseks ja koondteabe esitamiseks. Tegemist on statistiliste andmetega kasutajate sirvimise toimingute ja mustrite kohta ning selle käigus ei tuvastata ühtegi isikut.
 2. Samal põhjusel võib Redeem küpsiseid kasutades saada teavet teie üldise Interneti kasutamise kohta. Küpsised on väikesed andmefailid, mille veebiserver saadab veebibrauserisse, et server saaks brauserist infot tagasi koguda. Need sisaldavad teavet, mis saadeatakse edasi teie arvuti kõvakettale. Redeem kasutab küpsiseid, et jälgida veebisaidi kasutamist, tuvastada tagasitulevaid kasutajaid ja võimaldada Redeemil kohandada veebisaidi osi vastavalt kasutaja eelnevatele saidi sirvimisharjumustele. Sellest tulenevalt aitavad nad veebisaidi parandamisele kaasa ja pakuvad paremat ja isikupärasemat teenust.
 3. Võite oma kõvakettalt igal ajal küpsised kustutada. Samuti võite oma brauseri seadistada küpsiste keelamiseks. Siiski peaksite teadma, et kui keelata küpsised, siis võib see piirata teie võimalust kasutada veebisaidi täielikku funktsionaalsust. Kui te ei ole oma brauseri seadistustes küpsistest keeldunud, siis annab Redeemi süsteem veebilehe sisselogimisel küpsised.
Turvalisus
Redeem suhtub turvalisusse tõsiselt. Meil on erinevaid meetmeid, et kaitsta teie poolt antud informatsiooni selle kadumise, väärkasutuse ja volitusteta juurdepääsu või avalikustamise eest. Need meetmed võtavad arvesse meie kogutava, töödeldava ja hoiustatava info tundlikkust ja praeguse tehnika arengut.
Kolmanda poole lingid
 1. Veebisait võib aeg-ajalt sisaldada linke Redeemi koostööpartnerite, reklaamijate ja sidusettevõtete veebisaitidele ja ka linke nende veebisaitidelt. Kui te vajutate mõnele nende veebisaitide lingile, pidage meeles, et neil veebisaitidel on oma privaatsuseeskirjad ja Redeem ei võta nende poliitikate eest mingit vastutust ega kohustust. Palun lugege neid eeskirju, enne kui sisestate oma isikuandmed neil veebisaitidel.
Andmete säilitamine
 1. Redeemi kogutud andmeid võib säilitada sõltuvalt järgmistest viisidest:
  1. Kui te valite turuteabe saamise, siis säilitatakse teie nimi ja e-posti aadress viis aastat pärast teie viimast tehingut;
  2. Kui te ei teinud seda valikut, siis säilitatakse käesoleva eeskirja punktis 3 toodud isikuandmeid kolm aastat pärast teie viimast tehingut;
  3. Teie tellimuste andmeid hoitakse vastavalt finantseeskirjadele seitse aastat.
Informatsioonile ligipääs
 1. Seadus annab teile õiguse tutvuda ja parandada või kustutada isikuandmeid või piirata teid puudutava teabe töötlemist. Teie juurdepääsuõigust saab kasutada seaduse kohaselt.
 2. Kui tunnete, et Redeem ei täida oma kohutusi teie andmete kaitsmisel, võite esitada teabevoliniku osakonnale kaebuse järgmisel lingil - https://ico.org.uk/concerns/
Käesoleva privaatsuspoliitika muudatused
 1. Me võime aeg-ajalt käesolevat eeskirja muuta ning sellisel juhul avaldame kõik muutused sellel lehel. Kui te jätkate teenuste kasutamist pärast nende muutuste jõustumist, siis te nõustute muudetud poliitikaga.