Meist

Teenus

Mobiiliringlus.ee on era- ja äriklientidele mõeldud teenus, mis loob võimaluse kõigil Eestis elavatel inimestel müüa mugavalt ja kiirelt oma kasutatud mobiiltelefone. Seejärel suunab Mobiiliringlus telefonid uuesti korduvkasutusse või ümbertöötlusesse.

Tegevus

Mobiiliringlus on ettevõte Eestis, mis tegeleb kasutatud mobiiltelefonide kogumisega ning nende keskkonnasõbraliku korduvkasutuse ja ümbertöötlusega. Lisaks sellele on meile väljastatud Keskkonnaameti poolt ohtlike jäätmete käitluslitsents, mis annab meile õiguse võtta vastu suurtes kogustes mobiiltelefone, sõltumata nende seisukorrast.

Missioon

Oleme seadnud enda missiooniks teha ka teavitustööd tarbijate seas ning kutsuda inimesi üles keskkonnasäästlikule tarbimisele. Lisaks teeme koostööd erinevate organisatsioonidega, et tõsta inimeste teadlikkust mobiiltelefonide taaskasutamise vajalikkusest ning kasulikkusest. Mobiiliringluse suurimaks tugevuseks peame kliendisõbralikku suhtumist ning stabiilset ja kõikidele avatud teenuse pakkumist.