Privātuma politika

Ievads un darbības joma
Šajā paziņojumā minētās norādes „Redeem“, „mēs“, „mūsu“ vai „mūs“ ir attiecināmas uz uzņēmumu Redeem Ltd, kas apstrādā Jūsu pasūtījumu. „Redeem“ būs jebkuru personas datu apstrādātājs un pārzinis.
Šajā Paziņojumā par privātumu ir ietverta informācija par kārtību, kādā „Redeem” apkopo, izmanto un izpauž Jūsu personisko informāciju un datus („Personas datus”).
 1. Izmantojot tīmekļa vietni, reģistrējoties kā jebkuru „Redeem” sniegto pakalpojumu lietotājs un/vai vispārīgi izmantojot Mobiler pakalpojumus, Jūs piekrītat tam, ka Jūsu Personas dati tiek apkopoti un izmantoti šajā Paziņojumā par privātumu norādītajā veidā un mērķiem.
 2. Ja Jums rodas jebkādi jautājumi saistībā ar Jūsu Personas datu apkopošanu vai izmantošanu ar tīmekļa vietnes starpniecību vai Jūs vēlaties, lai „Redeem” dzēš Jūsu Personas datus no tā datubāzes, vai arī Jūs vairs nevēlaties saņemt informāciju par produktiem un pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar „Redeem” pa e-pastu: infosec@redeemgroup.com! „Redeem” izskatīs Jūsu lūgumu 48 stundu laikā.
 3. „Redeem” var apkopot un apstrādāt turpmāk minētos Personas datus.
  1. Informācija, ko Jūs sniedzat, aizpildot tīmekļa vietnē esošās veidlapas/lauciņus, tostarp informācija, kas tiek sniegta laikā, kad Jūs reģistrējaties tīmekļa vietnes lietošanai, abonējat „Redeem” pakalpojumus, publicējat kādu materiālu vai pieprasāt papildu pakalpojumus. „Redeem” arī var lūgt Jūs sniegt informāciju, Jums piedaloties kādā konkursā vai akcijā un ziņojot par kādu ar tīmekļa vietni saistītu problēmu.
  2. Jums ar mums sazinoties, „Redeem” var saglabāt šādas sarakstes datus.
  3. „Redeem” arī var lūgt Jūs aizpildīt aptaujas lapas, ko tas izmanto pētniecības mērķiem, lai arī atbilžu sniegšana nav obligāta.
  4. Informācija par tīmekļa vietnes apmeklējumiem, tostarp, bet ne tikai, informācijas plūsmas dati, atrašanās vietas dati, tīmekļa žurnāli un citi ar saziņu saistītie dati neatkarīgi no tā, vai minētais nepieciešams „Redeem” rēķinu izrakstīšanai vai citiem mērķiem un tam, kādiem resursiem Jūs piekļūstat.
Personas datu izmantošana un uzglabāšana
 1. Attiecībā uz visiem Personas datiem tiek nodrošināta stingra konfidencialitāte, droša uzglabāšana un to izmantošana vienīgi mērķiem, kas ir saistīti ar faktu, ka Mobiler izmanto šos datus, vai citiem mērķiem saskaņā ar šo Paziņojumu par privātumu, t.i., „Redeem” izmantos Jūsu Personas datus, lai apstrādātu Jūsu pasūtījumu saistībā ar Mobiler , proti, lai:
  1. veiktu Jūsu reģistrāciju tīmekļa vietnē un pārvaldītu tīmekļa vietnes pakalpojumus;
  2. izpildītu „Redeem” saistības, kas izriet no jebkuriem starp Jums un „Redeem” noslēgtajiem līgumiem;
  3. palīdzētu uzlabot Mobiler;
  4. palīdzētu uzlabot tīmekļa vietnes saturu un pakalpojumus, kurus „Redeem” sniedz tīmekļa vietnes lietotājiem;
  5. nodrošinātu tīmekļa vietnes satura attēlošanu Jums un Jūsu datoram pēc iespējas atbilstošākā veidā;
  6. iekšējas revīzijas veikšanai.
 2. Ja Jūs esat izvēlējušies saņemt ar mārketingu saistītu informāciju, „Redeem” var izmantot Jūsu Personas datus, lai:
  1. ar e-pasta starpniecību informētu Jūs par visjaunākajiem „Redeem” produktiem un pakalpojumiem (ja Jūs vēlaties saņemt informāciju par šādiem produktiem un pakalpojumiem, lūdzu, atzīmējiet attiecīgo lauciņu, reģistrējoties šajā tīmekļa vietnē);
  2. pārvaldītu jebkuras loterijas vai konkursus, kuros Jūs varat piedalīties;
  3. sniegtu lietotājiem informāciju saistībā ar atjauninājumiem vai tīmekļa vietnē pieejamajiem papildu pakalpojumiem;
  4. uzlabotu Jūsu „Redeem” tīmeklī esošo profilu tā, lai „Redeem” varētu Jums nodrošināt Jūsu vajadzībām atbilstošākus pakalpojumus;
  5. veiktu „Redeem” demogrāfiskās izpētes analīzi, kā rezultātā „Redeem” var vispārīgi (t.i., anonīmi) apvienot Jūsu informāciju ar citu lietotāju informāciju; un
  6. nodrošinātu, ka Jūsu e-pasta adrese, kas tiek izmantota mārketinga mērķiem, tiktu nodota attiecīgajām ārpus EEZ esošajām iestādēm, jo „Redeem” izmanto ASV uzņēmumu sniegtos pakalpojumus, lai nosūtītu ar mārketingu saistīto informāciju, kā arī to, lai šie uzņēmumi būtu parakstījuši līgumu par ES un ASV privātuma vairogu.
 3. Diemžēl nav iespējams garantēt pilnībā drošu informācijas pārraidi tīmeklī. Lai arī „Redeem” veiks visu iespējamo, lai nodrošinātu Jūsu Personas datu aizsardzību, tas nevar garantēt pilnībā drošu informācijas pārraidi tīmekļa vietnē, un šāda pārraide notiek, Jums uzņemoties attiecīgos riskus. Tiklīdz „Redeem” ir saņēmis Jūsu Personas datus, tas īstenos stingras procedūras un izmantos noteiktus drošības elementus, lai novērstu neatļautu piekļuvi datiem.
 4. „Redeem” nav saucams pie atbildības par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies, apturot uzbrukumus pakalpojumiem, vīrusu rezultātā vai citu tehnoloģiski kaitīgu materiālu dēļ, kā rezultātā var tikt inficēts Jūsu datora aprīkojums, programmas, dati vai citi materiāli, izmantojot tīmekļa vietni.
Bērnu personas dati
Mūsu pakalpojumi nav paredzēti bērniem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu. Ja Jums ir tapis zināms, ka kāds bērns, kurš vēl nav sasniedzis 16 gadu vecumu, mums ir sniedzis jebkādu personisku informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums!
Personas datu izpaušana
 1. „Redeem” var izpaust Jūsu Personas datus saviem darbiniekiem un starpniekiem, lai pārvaldītu jebkurus kontus, produktus un pakalpojumus, kurus „Redeem” Jums sniedz pašlaik vai var sniegt turpmāk, un šie darbinieki un starpnieki minētos datus var izmantot ar tīmekļa vietnes lietošanu saistītiem mērķiem.
 2. „Redeem” var izpaust Jūsu Personas datus jebkuram „Redeem” uzņēmumu grupas dalībniekam, partneriem vai meitasuzņēmumiem, kas ietver sevī „Redeem” filiāles, mātesuzņēmumu un tā filiāles, kā norādīts 2006. gada Uzņēmējsabiedrību likumā, kā arī jebkuriem citiem ar Mobiler asociētiem vai saistītiem uzņēmumiem.
 3. Dati arī var tikt izpausti mūsu uzņēmējdarbības struktūras maiņas gaitā, proti, uzņēmumu apvienošanas, pievienošanas, bankrota, likvidācijas vai reorganizācijas, kā arī pilnīgas vai daļējas „Redeem” aktīvu pārdošanas, finansēšanas vai arī visas mūsu uzņēmuma vai tā daļas ieguves rezultātā.
 4. „Redeem” arī var izpaust Jūsu Personas datus trešajām pusēm:
  1. lai aizsargātu „Redeem” personāla, citu lietotāju un sabiedrības locekļu tiesības, īpašumu un personisko drošību;
  2. jebkuram uzņēmumam vai struktūrvienībai, kas iegūst visu „Redeem” uzņēmumu vai tā daļu, stingri ievērojot priekšnoteikumu, ka Jūsu Personas dati tiks izmantoti vienīgi saskaņā ar šajā Paziņojumā par privātumu ietvertajiem noteikumiem;
  3. lai īstenotu attiecīgos noteikumus;
  4. ja „Redeem” ir pienākums izpaust vai koplietot Jūsu Personas datus, lai izpildītu jebkuras saistības;
  5. krāpšanas un noziedzības novēršanas mērķiem (tostarp, sniedzot policijai informāciju par zagtām, bloķētām, viltotām vai neīstām ierīcēm); un
  6. lai „Redeem” varētu īstenot mārketinga un reklāmas komunikāciju, izpēti un analīzi (vienīgi vispārinātā veidā).
  7. Mēs varam pieaicināt trešo pušu uzņēmumus vai individuālas personas kā pakalpojumu sniedzējus vai sadarbības partnerus, lai apstrādātu citu informāciju un sekmētu mūsu uzņēmējdarbību. Šīs trešās puses, piemēram, var nodrošināt virtuālus ar IT un datu uzglabāšanu saistītus pakalpojumus.
IP adreses un sīkdatnes
 1. „Redeem” var apkopot informāciju par Jūsu datoru, tostarp Jūsu IP adresi, operētājsistēmu un pārlūkprogrammas veidu sistēmas administrācijas mērķiem un sniegt apkopotu informāciju. Tie ir statistikas dati par lietotāja darbībām pārlūkprogrammā un to veidu, un ar to starpniecību netiek identificēta neviena persona.
 2. Minētajiem mērķiem „Redeem” ar sīkdatņu palīdzību var apkopot informāciju par vispārīgo tīmekļa izmantošanu. Sīkdatnes ir nelielas datnes, kuras tīmekļa serveris nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai, tādējādi ļaujot serverim iegūt informāciju no pārlūkprogrammas. Tie satur informāciju, kas tiek pārraidīta uz Jūsu datora cieto disku. „Redeem” izmanto sīkdatnes, lai apkopotu informāciju par tīmekļa vietnes izmantošanu, identificētu lietotājus, kas izmanto tīmekļa vietni atkārtoti, un personalizētu noteiktas tīmekļa vietnes daļas atbilstoši lietotāju pārlūkprogrammas izmantošanas vēsturei. Tādējādi „Redeem” var uzlabot tīmekļa vietni, kā arī sniegt labākus un personalizētākus pakalpojumus.
 3. Jūs jebkurā brīdī varat dzēst sīkdatnes no Jūsu datora cietā diska, kā arī veikt attiecīgos iestatījumus sīkdatņu atspējošanai, taču, ņemiet vērā to, ka sīkdatņu atspējošanas rezultātā var tikt ietekmētas Jūsu iespējas pilnībā izmantot tīmekļa vietnes sniegtās iespējas. „Redeem” sistēma nosūtīs sīkdatnes, tiklīdz Jūs piesakāties tīmekļa vietnē, ja vien Jūs neesat veikuši attiecīgos pārlūkprogrammas iestatījumus sīkdatņu noraidīšanai.
Drošība
„Redeem” ļoti nopietni uztver visus ar drošību saistītos aspektus. Mēs veicam dažādas darbības, lai aizsargātu Jūsu sniegto informāciju pret jebkuriem zudumiem, neatbilstošu izmantošanu, neatļautu ieguvi vai izpaušanu. Turklāt minēto darbību ietvaros vērā tiek ņemts mūsu apkopojamās, apstrādājamās un uzglabājamās informācijas konfidenciālais raksturs, kā arī tehnoloģiju pašreizējais stāvoklis.
Trešo pušu saites
 1. Tīmekļa vietnē attiecīgajā brīdī bar tikt ietvertas saites uz/no „Redeem” partneru tīklu, reklamētāju un meitasuzņēmumu tīmekļa vietnēm. Izmantojot kādu saiti uz jebkuru no minētajām tīmekļa vietnēm, lūdzu, ņemiet vērā to, ka šīs tīmekļa vietnes ir izstrādājušas savu privātuma nodrošināšanas kārtību, tādēļ „Redeem” par tām neuzņemas atbildību. Lūdzu, rūpīgi izlasiet attiecīgos paziņojumus par privātumu, pirms Jūs minētajās tīmekļa vietnēs ievadāt Jūsu Personas datus!
Datu saglabāšana
 1. „Redeem” apkopotie dati var tikt saglabāti atkarībā no turpmāk minētā.
  1. Ja Jūs izvēlaties saņemt ar mārketingu saistīto informāciju, Jūsu vārds, uzvārds un e-pasts tiks saglabāti piecus gadus pēc pēdējās darbības veikšanas tīmekļa vietnē.
  2. Ja Jūs neesat izvēlējušies iepriekšminēto, šī paziņojuma 3. punktā minētie dati tiks saglabāti trīs gadus pēc pēdējās darbības veikšanas tīmekļa vietnē.
  3. Saskaņā ar attiecīgajiem finanšu noteikumiem ar pasūtījumiem saistītā informācija tiks saglabāta septiņus gadus.
Piekļuve informācijai
 1. Jūs attiecīgo tiesību aktu kārtībā esat tiesīgi piekļūt personas datiem, tos labot vai dzēst, vai arī ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Jūs varat īstenot savas tiesības piekļūt šai informācijai saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.
 2. Ja Jūs uzskatāt, ka „Redeem” nepilda savas saistības saistībā ar Jūsu datu aizsardzību, Jūs varat iesniegt sūdzību attiecīgajā informācijas komisāra birojā, izmantojot saiti https://ico.org.uk/concerns/.
Izmaiņas Paziņojumā par privātumu
 1. Mēs attiecīgajā brīdī varam veikt izmaiņas šajā Paziņojumā par privātumu. Šādā gadījumā mēs publicēsim attiecīgās izmaiņas šajā lapā. Ja Jūs turpināt izmantot pakalpojumus pēc šo izmaiņu spēkā stāšanās, Jūs piekrītat jaunajā redakcijā esošajam paziņojumam.

Akcija

 1. Samsung produktu pārdevēji (turpmāk – Pārdevējs) organizē Samsung Galaxy Note9 viedtālruņu iepriekšējas pasūtīšanas akciju (turpmāk – Akcija).
 2. Akcija ir spēkā Pārdevēju tiešsaistes un fiziskajos veikalos, kas norādīti samsung.com/lv/lt/ee (turpmāk – Veikals).
 3. Akcija ir spēkā no 2018.gada 9.augusta 19:00 līdz 2018.gada 23.augustam 23:59 (turpmāk – Akcijas periods).
 4. Akcijas prece ir Samsung Galaxy Note9 viedtālrunis (modeļa Nr. SM-N960FZBDSEB, SM-N960FZKDSEB) (turpmāk – Akcijas prece).
 5. Klientiem, kuri piedalās Akcijā, ir tiesības iegādāties Akcijas preci ar zemāk aprakstīto atlaidi.
 6. Klientam jāseko turpmākiem Pārdevēja norādījumiem attiecībā uz Akciju.
 7. Šīs Akcijas īstenošanas nolūkā turpmāk aprakstīto klienta vecā viedtālruņa atpirkuma vērtību nosaka Redeem Nordics OÜ, Aardla 23, Tartu, 50110, Igaunija (turpmāk – Partneris).

Piedalīšanās Akcijā ar tiešsaistes atpirkumu

 1. Ja Akcijas periodā klients pērk Akcijas preci tiešsaistes Veikalā, kas norādīts www.tagasiost.ee Igaunijā, www.atpirkums.lv Latvijā vai www.senainauja.lt Lietuvā un izvēlas zemāk aprakstīto vecā viedtālruņa atpirkuma iespēju, klients ir tiesīgs papildus Partnera noteiktajai vecā viedtālruņa atpirkuma vērtībai saņemt EUR 100. Samsung Galaxy Note sērijas viedtālruņa atpirkuma gadījumā klients saņem papildus EUR 100 par veco viedtālruni (turpmāk – Papildu atlaide).
 2. Atpirkuma process tiek īstenots divos posmos: ja Akcijas preces pirkuma laikā klients izvēlas sava vecā viedtālruņa atpirkuma iespēju, pirmie EUR 100 tiek piemēroti kā tūlītēja atlaide, bet attiecīgā atpirkuma pārējā summa tiek atmaksāta klientam pēc tam, kad klients nosūta Partnerim savu veco viedtālruni.
 3. Lai saņemtu atmaksu pēc Akcijas preces pirkuma, klientam jāapmeklē atpirkuma vietne, proti, www.tagasiost.ee Igaunijā, www.atpirkums.lv Latvijā vai www.senainauja.lt Lietuvā, jānorāda nopirktās Akcijas preces IMEI kods, pirkuma datums un vieta, jāveic vecā viedtālruņa pašnovērtējums un jāpabeidz reģistrācija vecā viedtālruņa atpirkumam līdz 2018.gada 9.septembrim. Klients atzīst, ka pašnovērtējuma vērtība ir ilustratīva un aptuvena. Precīzu atpirkuma vērtību nosaka Partneris.
 4. Pēc tam, kad klients veicis pašnovērtējumu, tam jāizmanto klientam izsniegtā aploksne sava vecā viedtālruņa un parakstīta atpirkuma līguma nosūtīšanai, izmantojot noteikto paku piegādes servisu, lai nogādātu to Partnerim ne vēlāk kā līdz 2018.gada 23.septembrim. Piegāde ir bez maksas. Ja klients līdz norādītajam termiņam nenodod savu veco viedtālruni Partnerim atpirkumam vai parakstītu atpirkuma līgumu, klients nav tiesīgs saņemt atmaksu.
 5. Tiek sagaidīts, ka vecais viedtālrunis, ko klients nodod atpirkumam, būs lietots. Tomēr klientam nav aizliegts nodot jaunu viedtālruni. Viedtālrunim un visām tā daļām jābūt oriģinālā ražotāja izgatavotām – viedtālruņu pakaļdarinājumi vai tālruņi ar trešo personu rezerves daļām netiks pieņemti.
 6. Vecā viedtālruņa vērtība atkarīga no ierīces stāvokļa un modeļa. Partneris novērtēs vecā viedtālruņa modeli un stāvokli, klienta noteikto pašnovērtējuma vērtību, un tad apstiprinās vai atjauninās klienta noteikto pašnovērtējuma vērtību. Klients saņems ziņu e-pastā ar Partnera novērtējuma rezultātu.
 7. Klients saņems atmaksu Partnera apstiprinātās vai atjauninātās novērtējuma vērtības apjomā un Papildu atlaidi Samsung Galaxy Note sērijas viedtālruņa atpirkuma gadījumā trīs darba dienu laikā pēc tam, kad Partneris būs veicis novērtējumu.
 8. Pirms sava vecā viedtālruņa nodošanas noteiktajam paku piegādes servisam klientam jāatbrīvo viedtālrunis no visiem ar to saistītajiem klienta kontiem, ieskaitot Google kontu (visiem Android viedtālruņiem), Samsung kontu (Samsung viedtālruņiem), iCloud (iOS viedtālruņiem), un pilnībā jāatjauno rūpnīcas iestatījumi viedtālrunī. Klientam ieteicams izgatavot rezerves kopiju, lai izvairītos no vērtīgas informācijas zaudēšanas.
 9. Klientam jāapskata noteikumi, kas pieejami atpirkuma vietnē, proti, www.tagasiost.ee Igaunijā, www.atpirkums.lv Latvijā vai www.senainauja.lt Lietuvā, un attiecas uz tiešsaistes atpirkuma darījumu

Piedalīšanās Akcijā ar atpirkumu fiziskajā Veikalā

 1. Ja Akcijas periodā klients veic Akcijas preces iepriekšēju pasūtījumu Veikalā, kur Pārdevējs dod norādījumus klientiem par turpmāk veicamo atpirkumu Veikalā, pabeidz Akcijas preces pirkumu Veikalā līdz 2018.gada 9.septembrim un nodod atpirkumam savu veco viedtālruni zemāk aprakstītajā veidā, klients ir tiesīgs saņemt atlaidi EUR 100 apmērā plus Veikala personāla noteikto vecā viedtālruņa atpirkuma vērtību. Samsung Galaxy Note sērijas viedtālruņa atpirkuma gadījumā klients saņem papildu atlaidi EUR 100 apmērā.
 2. Lai saņemtu atlaidi, klientam jānodod savs vecais viedtālrunis Veikalā Akcijas preces pirkuma laikā. Ja klients nenodod savu veco viedtālruni atpirkumam Veikalā, klients nav tiesīgs saņemt atlaidi.
 3. Vecā viedtālruņa vērtība atkarīga no ierīces stāvokļa un modeļa. Veikala personāls novērtēs vecā viedtālruņa modeli un stāvokli un attiecīgi piemēros atlaidi Akcijas preces cenai.
 4. Viedtālrunim un visām tā daļām jābūt oriģinālā ražotāja izgatavotām – viedtālruņu pakaļdarinājumi vai tālruņi ar trešo personu rezerves daļām netiks pieņemti.
 5. Pirms sava vecā viedtālruņa nodošanas Veikala personālam klientam jāatbrīvo viedtālrunis no visiem ar to saistītajiem klienta kontiem, ieskaitot Google kontu (visiem Android viedtālruņiem), Samsung kontu (Samsung viedtālruņiem), iCloud (iOS viedtālruņiem), un pilnībā jāatjauno rūpnīcas iestatījumi viedtālrunī. Klientam ieteicams izgatavot rezerves kopiju, lai izvairītos no vērtīgas informācijas zaudēšanas.

Vispārīgi noteikumi

 1. Akcija ir paredzēta tikai klientiem mazumtirdzniecībā, un tā neattiecas uz precēm, ka tiek iegādātas tālākas pārdošanas nolūkā.
 2. Ir spēkā Veikala vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi, ja Pārdevējs nenosaka vai šie noteikumi īpaši neparedz citādi.
 3. Klients nav tiesīgs saņemt atlaidi, ja tiek konstatēts, ka klients nav ievērojis šos noteikumus vai ir negodīgi ietekmējis šīs Akcijas norisi.

1. Ziņas par pircēju
Pircēja komercnosaukums ir “Redeem Nordics OÜ”, reģistrācijas numurs 11956374. Uzņēmums realizē sevi zem nosaukuma “Redeem Nordics OÜ” un www.mobiler.lv interneta mājaslapā. “Redeem Nordics OÜ” caur dažādiem mārketinga kanāliem pērk un uzkrāj mobilos tālruņus, planšetdatorus un iPod.
Akceptējot līguma nosacījumus, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar līguma nosacījumiem un Mobiler.lv mājaslapā esošo informāciju.
2. Jēdzieni
Ar jēdzienu „Klients” tiek domāta puse, kura noslēdz līgumu, lai pārdotu preci uzņēmumam “Redeem Nordics OÜ” un saņemtu par preci izmaksājamo naudu un kuram pieder mobilie tālruņi, planšetdatori vai iPod, kas tiek pārdoti uzņēmumam “Redeem Nordics OÜ”.
Ar jēdzienu „Līgums par apriti” tiek domāts līgums, kuru Klients aizpildītā veidā nosūta uzņēmumam “Redeem Nordics OÜ” kopā ar mobilajiem tālruņiem, planšetdatoriem vai iPod. Līgums par apriti nosaka pušu savstarpējās no līguma izrietošās tiesības un pienākumus, ja vien nav norunāts citādāk.
Ar jēdzienu „Pakete par apriti” tiek domāts Līgums par apriti kombinācijā ar mīksto aploksni.
Ar jēdzienu „Mobilie tālruņi” tiek domāti mobilie tālruņi, planšetdatori un iPod.
3. Mobilie tālruņi
Klientam par mobilajiem tālruņiem izmaksājamās atlīdzības summu ietekmē mobilā tālruņa marka un modelis, kā arī to stāvoklis. Mobilie tālruņi, ņemot vērā to stāvokli, tiek iedalīti piecās cenu klasēs: tāds, kas darbojas; tāds, kas ir salūzis; tāds, kam ir saplēsts ekrāns; tāds, kuru nevar ieslēgt; tāds, kuru vairs nevar salabot. Par tālruni, kas ir darba kārtībā, tiek izmaksāta Mobiler.lv mājaslapā norādīta pilnā cena; par salūzušu tālruni 65 % no pilnās cenas; par tālruni ar saplīsušu ekrānu 25 % no pilnā cenas; par tādu, kuru nevar ieslēgt 10 % pilnās cenas; par telefonu, kuru nevar salabot/ bloķētu (iCloud Activation lock, Checkmend, Google/Samsung Account, My Xperia Theft Protection vai mobilo operatoru melnajā sarakstā) 0 %.
Darba kārtībā: pilnībā vesels, bez fiziskiem bojājumiem un darba kārtībā komplektā ar akumulatoru.
Salūzis tālrunis:
 • nav akumulatora, tomēr darbojas ar mūsu testa akumulatoru
 • fizisks bojājums
 • trūkst zināmas daļas
 • salauztas pogas vai slēdži
 • saplīsusi kamera, klaviatūra, skaļrunis, mikrofons u.tml.
 • bojāts SIM-kartes lasītājs vai lādētāja ligzda
 • bojāta programmatūra
Saplīsis ekrāns:
 • saplīsis displejs/ ekrāns
 • saplīsis skārienjutīgais ekrāns
 • ekrāns ar iedegušām krāsām
 • balts ekrāns
Tālrunis, kuru nevar salabot:
 • salauzta mātes plate (PCB), smags fiziska rakstura bojājums (piemēram, tālrunis pārlauzts)
Nestrādājošs:
 • nevar ieslēgt
 • nevar ieslēgt pilnībā (tālrunis neuzlādējas vai darbojoties iestrēgst)
 • nopietni bojāts (nav pat vesela ekrāna, iebūvētais akumulators ir uzblīdis)
Bloķēts:
 • iCloud Activation Lock (vairāk: www.icloud.com)
 • Iekārta, kurai būs aktīvs Activation Lock (Apple produkti) mēs izmaksāsim kompensāciju 0.00 €.
Palīgs Activation Lock noņemšanai:
Activation Lock ir iespējams deaktivizēt 2 veidos: attālināti (no datora) un no pašas iekārtas.
Attālināti: Dodieties uz www.icloud.com, kur ielogojieties savā iCloud kontā ar savu e-pasta adresi un paroli. Dodieties uz:
 1. "Find My Phone"
 2. "ALL DEVICES"
 3. Izvēlieties konkrēto iekārtu, kuru gribat noņemt no sava "iCloud" konta.
 4. Tālāk izvēlieties "Erase iPhone/iPad/iPod".
 5. Veiciet apstiprinājumu un ievadiet atkārtoti savu paroli.
No iekārtas: Dodieties uz
 1. "Settings"
 2. "Jūsu Vārds" vai "iCloud"
 3. "Sign out"
 4. "Delete account"
Pēc tam, kad ir izdevies atslēgt "iCloud", ir jādzēš palikusī informācija iekārtā. Dodieties uz:
 1. "Settings"
 2. "General"
 3. Izvēlieties "Erase all content and settings"
 4. Ievadiet piekļuves kodu un apstipriniet ar "Erase iPhone/iPad/iPod"
Bojājumi korpusā (piem., skrāpējumi) un mobilā tālruņa nodilums neietekmē par mobilajiem tālruņiem izmaksājamo cenu. Uzņēmums “Redeem Nordics OÜ” neuzņemas atbildību par mobilā tālruņa vai tā piederumu stāvokli, kas nonācis līdz uzņēmumam.
Uzņēmums “Redeem Nordics OÜ” pieņem arī mobilo tālruņu akumulatorus, akumulatoru lādētājus un citus papildu piederumus, tomēr tie neietekmē par mobilajiem tālruņiem izmaksājamo naudas summu.
Par pienākumu izpildi, kas saistībā ar pārdodamajiem vai atkārtotā lietošanā nododamajiem tālruņiem izriet no trešajiem līgumiem un parādsaistībām ārpus līguma, atbild Klients. Klientam ir pienākums izbeigt visus ar mobilo tālruni saistītos līgumus, pirms mobilā tālruņa nosūtīšanas uzņēmumam “Redeem Nordics OÜ”. Klientam ir pienākums izdzēst datus no mobilā tālruņa, pirms tā pārdošanas uzņēmumam “Redeem Nordics OÜ”.
4. Līgums par apriti un darījuma izpilde
Ja Klients vēlas pārdot vai nodot atkārtotā lietošanā savus mobilos tālruņus, Klients apņemas izmantot Līguma par apriti anketu un mīksto aploksni. Klientam Līgumā par apriti ir jāaizpilda visi prasītie lauki un jāatgriež Līgums par apriti kopā ar nosūtāmajiem mobilajiem tālruņiem mīkstajā aploksnē uzņēmumam “Redeem Nordics OÜ”.
Līgums par apriti ir saistošs abām pusēm, ja Klients Līgumu par apriti ir atgriezis aizpildītā veidā un uzņēmuma “Redeem Nordics OÜ” pārstāvis pieņēmis Līgumu par apriti, un par darījuma objektu esošos mobilos tālruņus. Tādā gadījumā Līgums par apriti ir noslēgts.
Pieņemot Paketi par apriti, “Redeem Nordics OÜ” sākotnēji atver sūtījumu, novērtē atkārtoti izmantojamo mobilo tālruņu stāvokli un uz Klienta bankas kontu, kas norādīts Līgumā par apriti, izmaksā stāvoklim atbilstošu cenu šajā līgumā vēlāk aprakstītajā veidā. Uzņēmums “Redeem Nordics OÜ” ir tiesīgs dokumentēt notikumus tam nepieciešamā veidā.
“Redeem Nordics OÜ” ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma par apriti, ja sūtījums pirms tā nejaušas sabojāšanās un iznīcināšanās riska pāriešanas uzņēmumam “Redeem Nordics OÜ” ir cietis vai, ja Līgums par apriti ir aizpildīts pretrunā ar norādījumiem.
Klients ir izpildījis no Līguma par apriti izrietošo sūtījuma nodošanas pienākumu, nododot to sūtījuma piegādātājam. Uzņēmums “Redeem Nordics OÜ” saņem tiesības uz visu sūtījuma saturu neatkarīgi no mantas daudzuma un kvalitātes.
5. Cena un norēķināšanās
Tiklīdz uzņēmums “Redeem Nordics OÜ” ir noskaidrojis mobilo tālruņu marku, modeli un stāvokli, tiek aprēķināta pirkuma cena, kuru uzņēmums “Redeem Nordics OÜ” ir gatavs samaksāt par mobilajiem tālruņiem. Pirkuma cena, kas veidojas par mobilajiem tālruņiem, atkarīga no mājaslapā Mobiler.lv atspoguļotās cenas un mobilo tālruņu stāvokļa, kas aprakstīts 3. punktā.
Norēķināšanās notiek ar bankas pārskaitījumu uz Klienta Līgumā par apriti norādīto norēķinu kontu. Norēķina konta numuram ir jābūt norādītam Līgumā par apriti, un tam ir jābūt Latvijas, Igaunijas, Lietuvas vai Somijas Republikās darbojošās bankas kontam, kas ir uz Klienta vārda.
Uzņēmums “Redeem Nordics OÜ” par mobilo tālruni veiks samaksu vēlākais 48 stundu laikā pēc mobilā tālruņa pieņemšanas brīža. Ar norēķināšanos tiek domāts tas, ka bankas pārskaitījums vai maksājuma uzdevums nonāk līdz uzņēmuma “Redeem Nordics OÜ” Klientam. Kā maksājuma apstiprinājums Klientam tiek nosūtīta e-pasta vēstule, kurā ir uzrādīta mobilo tālruņu marka, modelis, stāvoklis un cena.
Uzņēmums “Redeem Nordics OÜ” apņemas saskaņā ar nosacījumiem apsaimniekot visus tam atsūtītos mobilos tālruņus arī tad, ja par mobilo tālruni Klientam netiek samaksāts tā sliktā stāvokļa vai pārdošanas vērtības trūkuma dēļ. Uzņēmums “Redeem Nordics OÜ” neatgriež mobilos tālruņus sūtītājam, ja abas puses ir veikušas Līguma par apriti pienācīgu izpildi.
6. Personas dati un datu aizsardzība
Uzņēmums “Redeem Nordics OÜ” pārvalda klientu reģistru, kurā esošie dati tiek izmantoti, lai uzturētu un organizētu saikni ar klientiem, kā arī reģistrācijas instrukcijā noteiktajos veidos arī izplatīšanai. Klients, parakstot Līgumu par apriti, piekrīt tam, ka viņa personas dati tiek apstrādāti tajā aprakstītajā veidā un sniedz šim nolūkam savu piekrišanu.
7. Ļaunprātīga izmantošana un ļaunprātīgas izmantošanas novēršana
Uzņēmums “Redeem Nordics OÜ” informē par visiem notikušajiem krāpniecības gadījumiem, likumpārkāpumu mēģinājumiem un citām pretlikumībām. Gadījumā, ja uzņēmums “Redeem Nordics OÜ” konstatē noziedzīga nodarījuma pazīmes vai vēlas tās novērst, tas var reģistrēt datus attiecīgā reģistrā. Uzņēmumam “Redeem Nordics OÜ” ir tiesības ziņot policijai par likumpārkāpumiem, zagtu priekšmetu apriti un krāpniecību.
Uzņēmumam “Redeem Nordics OÜ” ir tiesības sniegt nepieciešamo informāciju policijas amatpersonām par notikušajiem un anulētajiem darījumiem, tādējādi sniedzot policijai pieeju uzņēmuma “Redeem Nordics OÜ” klientu reģistram.
Redeem Nordics OÜ
Westendintie 1, 02160 Espoo, Finland
www.mobiler.lv
info@mobiiliringlus.ee